Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenie
Veslovací trenažér ponúka okrem možnosti individuálneho kondičného tréningu aj možnosť skupinového cvičenia tzv. CREW CLASS.
 

O ČO IDE?

Ide o skupinový tréningový program na veslárskych trenažéroch pod vedením inštruktora, ktorý zaisťuje vhodnú zostavu tréningu, správnosť cvičenia, vyberá vhodnú hudbu a motivuje cvičiacich.

Tieto lekcie majú niektoré spoločné prvky so spinningom (tréning na stacionárnych bicykloch), avšak medzi oboma typmi cvičení je mnoho rozdielov v skupinách svalov, ktoré sa do tréningu zapájajú. Pri cvičení na veslárskom trenažéri je omnoho viac zapojený trup a s ním aj chrbtica, chrbtové svaly, čo ich jednak posilňuje a zároveň prispieva k odľahčeniu medzistavcových platničiek a stavcov. Aj napriek tomu, že svalstvo dolných končatín zohráva pri cvičení najdôležitejšiu úlohu, zároveň s ním sa precvičujú prakticky všetky svalové skupiny - svaly ramien, svaly rúk, prsné svaly a brušné svaly. Na rozdiel od spinningu, pri skupinovom cvičení na veslárskych trenažéroch netrpí krčná chrbtica.


VÝSLEDOK JE NA VÁS

Rytmus a intenzita cvičenia sa mení podľa pokynov inštruktora. Intenzitu pohybu má počas tréningu na veslárskom trenažéri úplne pod svojou kontrolou každý z účastníkov a jednej lekcie sa preto môžu zúčastniť ľudia s rôznymi cieľmi a úrovňami kondície. Keďže intenzita určuje výsledok cvičenia, treba ju prispôsobiť výsledným požiadavkám. Záťaž je priamo úmerná vynaloženému úsiliu, čiže pokiaľ dá užívateľ do záberu viac sily, cvičí s vyššou intenzitou bez toho, aby musel meniť frekvenciu tempa alebo nastavenie klapky odporu na veslárskom trenažéri. Preto je lekcia skupinového cvičenia na veslárskych trenažéroch Crew Class vhodná nie len pre tých, ktorým ide o intenzívny tréning , ale aj pre tých, ktorí si chcú zacvičiť pre vlastný dobrý pocit, radosť z cvičenia, alebo chcú odbúrať nadbytočné kilogramy.

Charakter skupinového cvičenia má na účastníkov lekcií pozitívny psychologický efekt. Zvyšuje motiváciu, ctižiadostivosť, využíva súťaživosť. Vďaka tomu je pre množstvo ľudí zábavnejší než individuálna forma cvičenia. Pri skupinovom cvičení sa samozrejme využívajú všetky klady a prínosy cvičenia na veslárskom trenažéri Concept2 tak, aby boli lekcie čo najzábavnejšie a zároveň najefektívnejšie.


POĎME NA TO

Metodika spracovaná ku skupinovému cvičeniu -  Crew Class nestanovuje striktne jednotlivé typy lekcií a preto je možné, že ponuka rôznych fitnescentier sa bude mierne líšiť. Výsledný efekt lekcie záleží vždy na klientovi, jeho prístupe a intenzite cvičenia, ktorú si zvolí. Ak nie je stanovené inak, lekcie nemajú charakter kurzov a nie je teda nutné systematicky navštevovať rovnakú lekciu. Naopak, odporúča sa vyskúšať viac typov a viac inštruktorov a nájsť si to čo vám najlepšie vyhovuje.


SKUPINOVÉ CVIČENIE V BANSKEJ BYSTRICI

Pod vedením skúseného inštruktora si môžete prísť "zaveslovať" na špičkovom veslárskom trenažéri Concept2 model E každý pondelok a stredu do Regionálneho centra halového veslovania v Banskej Bystrici. Na lekcie sa môžete prihlásiť TU.
 Miestnosť Regionálneho centra halového veslovania v Banskej Bystrici (Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18)

 

Partneri