Svalové skupiny

Svalové skupiny
Na nasledovnom obrázku je prehľad všetkých zapojených svalových skupín do veslovania na veslárskom trenažéri.
 
Posilňované svalové skupiny
Partneri